Blog

Palata snova

Da li znate kako Ismail Kadare vidi pakao totalitarne države? Kao vješto izgrađen sistem u kojem je sve pod kontrolom, gdje su i snovi opasni, podložni klasifikaciji i interpretaciji. Zaposleni u Ministarstvu snova, ili Tabir Saraju, imaju zadatak da sakupljaju, tumače, arhiviraju ili procesuiraju sve potencijalno opasne snove po opstajanje Otomanske imperije (ili staljinističke Albanije, kako vam drago, jer je ta paralela neminovna kod Kadarea). Svake nedjelje jedan san zasluži titulu Velesna  i, uz posebnu ceremoniju, bude predstavljen sultanu: najopasniji i najznačajniji, san koji može da uzdrma vješto isprepletene konce i mrežu koja narod drži u pokornosti.

Čitajte na: https://palatasnova.org/2018/03/05/palata-snova/